Huisregels

Huisregels AlpHorn

Jouw veiligheid is erg belangrijk voor ons. Daarom stelden we huisregels op die gelden voor alle bezoekers van discotheek AlpHorn. We gaan ervan uit dat je deze regels kent en naleeft. Weet dat het niet naleven ervan kan leiden tot een sanctie.

TOEGANGSCONTROLE

Als bezoeker kan je gefouilleerd en/of gecontroleerd worden op drank-, drugs- en wapenbezit. Bovendien gezien de Coronamaatregelen zijn wij verplicht te controleren op QR code en zelftests. Werk je niet mee aan deze controles, dan kunnen we beslissen om je de toegang tot AlpHorn te ontzeggen.

LEEFTIJD

Bezoekers van AlpHorn moeten minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 krijgen geen toegang tot discotheek AlpHorn. Plan je een bezoek aan AlpHorn, vergeet dan je identiteitsbewijs niet mee te nemen. Enkel bezoekers die een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) bij zich hebben, krijgen toegang tot AlpHorn.

DRUGS Zero Tolerance

Personen die in het bezit en/of onder invloed zijn van soft- of harddrugs zijn niet welkom en worden geweigerd. We willen de gezondheid van onze bezoekers niet in gevaar brengen, daarom is drugsgebruik ten strengste verboden. Dit zowel binnen als buiten de muren van onze discotheek. In AlpHorn geldt een zero-tolerancebeleid waarbij geen enkel excuus wordt aanvaard.

AANSTOOTGEVEND GEDRAG

Personen die geweld plegen of uitlokken t.o.v. andere bezoekers, de uitbater of  zijn personeel, worden geweigerd. Hetzelfde geldt voor personen die wapens of gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben en/of gebruiken.

DRESSCODE

We hechten belang aan een verzorgd voorkomen. Draag daarom nette kledij bij je bezoek aan AlpHorn. Volgende kledingstukken, accessoires en uiterlijke kenmerken zijn ongepast en daarom niet toegelaten:

 • *Sportkledij zoals voetbalshirts, trainingspakken en sportschoenen
 • *Kleding met groepskenmerkende teksten
 • *Slordige T-shirts
 • *Petjes
 • *Draagtasjes voor mannen 

Houd je je niet aan deze dresscode, dan kan je de toegang tot AlpHorn worden ontzegd.

RACISME, DISCRIMINATIE EN INTIMIDATIE

Een bezoek aan discotheek AlpHorn moet voor iedereen een fijne ervaring zijn. Daarom is elke vorm van racisme, discriminatie en intimidatie strikt verboden in AlpHorn. Daartoe behoren onder meer: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vandalisme en geweld. Ook personen die zich gedragen alsof ze uit zijn op het plegen van geweld, zullen geen toegang krijgen.

EIGENDOM VAN DE CLUB

Wie geen respect toont voor het in- en exterieur van AlpHorn riskeert een sanctie. Beschadig je eigendom van de club, dan ben je verantwoordelijk voor de reparatie of het vernieuwen ervan.

VERSTOREN VAN DE SFEER

AlpHorn staat bekend om zijn goede sfeer. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Wie overdreven lawaaierig is of de sfeer verstoort, riskeert een sanctie. Personen die in het verleden moeilijkheden hebben veroorzaakt in AlpHorn of andere horecagelegenheden, worden niet toegelaten.

GEBRUIK VAN DE TOILETTEN

Het is niet toegestaan om met meerdere personen één toiletruimte te gebruiken.

GEBRUIK VAN DE VESTIAIRE (In aanbouw)

Het is verplicht om jassen, schouder- en handtassen, rugzakken, regenschermen, valhelmen e.d. af te geven bij de vestiaire of lockers. Houd je bewijs goed bij, want zonder bewijs worden je jas en spullen niet teruggegeven.

Tot die tijd dat wij over onze nieuwe vestiaire beschikken ververzoeken wij u jassen zo veel als mogelijk in uw auto te leggen. Valhelmen, Paraplu’s, buideltassen voor heren zijn tot die tijd niet toegestaan.

BEVEILIGINGSCAMERA’S

Binnen en buiten AlpHorn gebruiken we op verschillende plaatsen beveiligingsapparatuur zoals camera’s. Als bezoeker van AlpHorn ga je ermee akkoord dat je gefilmd en/of gefotografeerd wordt. Bij het betreden van AlpHorn geef je ons het recht om deze opnames zonder enige beperking te gebruiken en door te geven. Je doet hierbij afstand van het recht op compensatie. De opnames kunnen bij ongevallen, geweldplegingen of noodsituaties aan politie en/of derden worden getoond.

ROKEN

Roken is enkel toegestaan in de rokersruimte.

FOTO’S NEMEN OF FILMEN

Wil je in AlpHorn foto’s nemen, video- of geluidsopnames maken, dan moet je reeds vooraf over een schriftelijke toestemming beschikken. Zonder deze toestemming is het niet toegestaan om binnen AlpHorn opnames te maken. Onrechtmatig verkregen opnames worden in beslag genomen.

PROMOTIE

Wil je promotieactiviteiten voeren binnen of buiten AlpHorn, dan moet je dit ruim van tevoren aanvragen. Zonder schriftelijke bevestiging is het niet toegestaan om promotie te voeren, dit zowel binnen als buiten AlpHorn. Promotieactiviteiten omvatten onder meer het uitdelen van flyers, affiches of ander promotiemateriaal.

CONSUMPTIE VAN DRANKEN

Je mag consumpties enkel binnen AlpHorn gebruiken. Het is verboden om consumpties, glazen of flessen mee naar binnen of buiten te nemen.

VERKOOP VAN GOEDEREN

Je mag binnen AlpHorn geen goederen verkopen of verhandelen zonder schriftelijke toestemming.

INSTRUCTIES VAN PERSONEEL

Als bezoeker moet je instructies van de directie en/of personeelsleden meteen opvolgen, dit in het belang van je eigen veiligheid.

BIJ HET VERLATEN

We vragen je om bij het verlaten van AlpHorn:

 • geen vandalisme aan te richten
 • geen geluidsoverlast te veroorzaken
 • de orde en netheid te respecteren
 • geen voertuig te besturen indien je alcohol hebt gedronken
 • respect te tonen voor de omliggende woningen en hun bewoners

BIJ EEN OVERTREDING

 • Overtreed je de huisregels, dan word je verwijderd uit de zaak. Je entree- en parkinggeld wordt niet terugbetaald. Dit gaat ook op wanneer je een overtreding uitlokt of iemand ertoe aanzet. Je krijgt een voorlopig lokaalverbod, dat van kracht blijft tot de eerstvolgende bijeenkomst van het managementteam. Dit team bepaalt de uiteindelijke sanctie. Krijg je een definitief lokaalverbod, dan wordt dit gemeld bij de politie. Overtreed je het lokaalverbod, dan wordt dit aangegeven. Je riskeert de uitzetting door de politie, een bijbehorende gerechtelijke procedure en een permanente weigering.
 • In geval van strafbare feiten, doen we steeds aangifte bij de politie. Mogelijk geven we ook een signalement door.
 • Voor ongepaste zaken die niet beschreven staan in dit huisreglement, beslist de directie over de maatregelen die genomen zullen worden.

GELUIDSNIVEAU

In AlpHorn hanteren we maximaal geluidsniveau ? 100 dB(A) LAeq,60min. Het maximaal geluidsniveau is dus kleiner dan of gelijk aan 100 dB(A) LAeq,60min. Het wordt steeds gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats. De meting en registratie gebeuren gedurende de volledige activiteit. Dit houdt in: de elektronisch versterkte muziek plus het achtergrondgeluid in de inrichting. De duidelijke, visuele indicatie van het geluidsniveau is minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke. Metingen mogen getoetst worden aan 102 dB(A) LAeq15min. We stellen gratis oordopjes ter beschikking aan ons publiek om hun gehoor te beschermen.

AANSPRAKELIJKHEID

AlpHorn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels, materiële en/of immateriële schade aan bezoekers bij het betreden van de zaak. Het verblijf in discotheek AlpHorn is geheel op eigen risico. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van items (of de inhoud ervan) in onze vestiaire. Geef je je rugzak of jas af voor bewaring, haal dan vooraf je waardevolle spullen eruit.

KLACHTEN

Eventuele klachten kan je schriftelijk melden. Richt ze tot AlpHorn, Rijksweg 874, 3650 Elen-Dilsen. Stel dit niet uit, want drie werkdagen na het ontstaan van je klacht vervalt je ‘klachtrecht’.

Comments are closed.